yetkeci kişilik ne demek?

 1. Hiç bir koşula bağlı olmadan başkalarının kendine boyun eğmesini ve bağımlılığını isteyen kişi.

yetkeci ortam

 1. Aile çevresi ya da bir kümede yönetici durumda olanın ötekileri yetkeci bir tutumla yönetmesi.

yetkeci tasarlama

 1. 16. yüzyıldan bu yana, gücünü daha çok dinden alan buyurganların, kilise ve lonca gibi kurumlar dokuncasına elde ettikleri yeni yetkileri güvence altına almayı kolaylaştıracak yeni bir kentsel yerleşim biçimi yaratmak için, uzun, düz ve geniş ana yollara, tekdüze bir yapı düzenine, kesişme noktalarında, anıtlarda, geziliklerde ya da açık kent alanlarında sonuçlanan ışınsal yollara ağırlık veren, bir kentsel tasarlama türü.

kişilik

 1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet
 2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
 3. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
 4. Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan.
 5. Herhangi bir sayıda kişiden oluşan
 6. Yabanlık.
 7. Bk. hukukîkişilik
 8. Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliği.
 9. Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen ad.
 10. Bir kimsenin kendine göre belirgin bir özelliği olması durumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yetkeci ortamyetkeci tasarlamayetkecilikyetkeyetkeliyetyet againyet betteryet more importantyetenkişilikkişilik aşama sırasıkişilik birleştirimikişilik bozukluğukişilik bozukluklarıkişilik bölünmesikişilik çatışmasıkişilik çözülmesikişilik çözünmesi sonucu çıkan savunma mekanizmasıkişilik dışıkişilikişiliği olmayankişiliğini kabul ettirmekkişilerkişiler arasıkişiler arası ilişkikişiler kütüğükişiler töresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın