yetkeci tasarlama ne demek?

 1. 16. yüzyıldan bu yana, gücünü daha çok dinden alan buyurganların, kilise ve lonca gibi kurumlar dokuncasına elde ettikleri yeni yetkileri güvence altına almayı kolaylaştıracak yeni bir kentsel yerleşim biçimi yaratmak için, uzun, düz ve geniş ana yollara, tekdüze bir yapı düzenine, kesişme noktalarında, anıtlarda, geziliklerde ya da açık kent alanlarında sonuçlanan ışınsal yollara ağırlık veren, bir kentsel tasarlama türü.

yetkeci kişilik

 1. Hiç bir koşula bağlı olmadan başkalarının kendine boyun eğmesini ve bağımlılığını isteyen kişi.

yetkeci ortam

 1. Aile çevresi ya da bir kümede yönetici durumda olanın ötekileri yetkeci bir tutumla yönetmesi.

tasarlama

 1. Kentler ve kasabalar için düzentasar hazırlama ve uygulama işi.
 2. Tasarlamak işi
 3. Kıt kaynaklarla belli ereklere varabilmek için, gereksinmelerin ve kaynakların, uzun dönemler için belli ussal önceliklere uyularak dengelenmesi eylemi.
 4. (en)Designing.
 5. (en)Cogitation.
 6. (en)Contemplation.
 7. (en)Laying out.
 8. (en)Premeditation.
 9. (en)Planning.
 10. (fr)Planification

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yetkeci kişilikyetkeci ortamyetkecilikyetkeyetkeliyetyet againyet betteryet more importantyetentasarlamatasarlama kipleritasarlama kurulutasarlama ölçünleritasarlama örgütütasarlamaktasarlamamaktasarlatasartasar bölgesitasar çizimtasar çizimcitasar onayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın