yerin kulağı var ne demek?

 1. Gizli konuşulan bir şeyin umulmadık bir yoldan başkalarınca duyulabileceğini anlatır.
 2. (en)Walls have ears.

yerin derinliklerinde kayalaşmış

 1. (en)Plutonic.

yerin dibi

 1. En uzak yer, ahret.

var

 1. Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı.
 2. Sahiplik bildiren olumlu isim cümleleri kuran bir söz
 3. Elde bulunan her şey
 4. (en)Existent.
 5. (en)Present.
 6. (en)Available.
 7. (en)There is.
 8. (en)There are.
 9. (en)To have.
 10. (en)Belongings.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yerin derinliklerinde kayalaşmışyerin dibiyerin dibine batmakyerin dibine sokmayerin dibine sokmakyerin dönme devimiyerin gölgesiyerin kabuğuyerin yarıgölgesiyerin yavaş yavaş kaymasıyeriyeri ayrılmışyeri belirsiz türyeri çalındıyeri dar olmakkulağı ağır işitmekkulağı delikkulağı kesikkulağı kesiklikkulağı kesilmişkulağı kiriştekulağı okşamakkulağı ters taraftan göstermekkulağı tetiktekulağı tıkalıkulağa aitkulağa çarpmakkulağa hoş gelenkulağa hoş gelmekulağakaçan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın