yere baktırmak ne demek?

  1. Utandırmak, mahcup etmek.

yere bakan yürek yakan

  1. Uysal ve uslu göründüğü halde sinsice kötülük yapan.
  2. (en)Heimlichteuer.

yere bakan yürek yakandır

  1. (en)Still waters run deep.

baktırmak

  1. Bakmasına yol açmak, bakmasını sağlamak
  2. (en)To have sb look at sth.
  3. (en)Take care of sb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yere bakan yürek yakanyere bakan yürek yakandıryere bakan yürek yakaryere bakmakyereyere atmakyere baglayere bağlı balonyere batmakyere çakılmayeryer açmakyer adıyer adı bilimiyer adları bilimibaktırmakbaktırmabaktıkça alırbaktın kar havası, eve gel kör olasıbaktbaktariyel degradasyonbakterbakteremibakteri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın