baktıkça alır ne demek?

  1. “güzelliği birdenbire göze çarpmaz” anlamında kullanılan bir söz.

baktın kar havası, eve gel kör olası

  1. Tehlikeli bir durum belirmeye başlayınca ondan uzaklaşmanın çaresine bakılmalıdır.

baktırma

  1. Baktırmak işi.

alır

  1. (en)Gets

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baktın kar havası, eve gel kör olasıbaktırmabaktırmakbaktbaktariyel degradasyonbakterbakteremibakterialıralırlıkalıalı al moru moralı alına, moru morunaalıcıalıcı açısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın