yemeğe çıkmak ister misiniz ne demek?

 1. (en)Would you like to go out for a meal.

yemeğe başlamak

 1. (en)Fall to.

yemeğe çağırmak

 1. (en)Ask smb. to dinner.

çıkmak

 1. İçeriden dışarıya varmak, gitmek
 2. Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek
 3. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak
 4. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek
 5. Süresi dolduğunda ayrılmak.
 6. Yapılmak, yürümek.
 7. Yetişecek ölçüde olmak.
 8. Eksilmek.
 9. (en)Exit.
 10. (en)Point.

ister

 1. Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum.
 2. Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz.
 3. Îcâb (karş. önerme, öneri).
 4. (en)Either.
 5. (en)Requirement.
 6. (en)Necessity.
 7. (en)Whether.
 8. (en)Need.
 9. (en)Demand.
 10. (en)Or not.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yemeğe başlamakyemeğe çağırmakyemeğe davet etmekyemeğe doğranmış ekmekyemeğe girişmekyemeğe götürmekyemeğe iştahla saldırmakyemeğe katılmakyemeğe tat veren şeyyemeyeme de yanında yatyeme içmeyeme içme durağıyeme içme ve barındırma giderleriyemyem aramayem atmakyem ayarında maddeyem balığıçıkmakçıkmakbeyçıkmaklıkçıkmaçıkma desteğiçıkma durumuçıkma durumu ekiçıkma grubuçıkçık dışarıçıkacakçıkacak olançıkaççıbançıban ağırşağıçıban başıçıban işlemekçıban var
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın