yem ne demek?

 1. Hayvan yiyeceği.
 2. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne

  İtina ile iğneye yemi taktı.

  S. F. Abasıyanık
 3. Ağızotu.
 4. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey.
 5. Hayvanlar tarafından tüketilen ve hayvanların yaşama ve verim gereksinimlerini enerji ve/veya besin maddeleri yönünden karşılamak amacıyla belli sınır ve koşullarda yedirildiği zaman sağlığına zararlı olmayan, yararlanılabilir durumdaki organik ve/veya inorganik besin maddelerinin bir veya birkaçını kapsayan, bitkisel veya hayvansal kökenli veya doğada serbest olarak bulunan maddeler.
 6. Yapısında organik ve inorganik besin maddelerini bulunduran, belli oranlarda verildiğinde yetiştirciliği yapılan canlının sağlık, gelişme, üreme, verim gibi özellikleri üzerinde olumlu etki yapan maddeler.
 7. Balıkları cezbetmek için olta iğnesine takılan veya tuzak ağlar içine konulan, sinek, canlı yem, yem solucanı gibi gerçek veya yapay balık yemleri.
 8. (en)Feed.
 9. (en)Bait.
 10. (en)Draw.
 11. (en)Decoy.
 12. (en)Fodder.
 13. (en)Food.
 14. (en)Forage.
 15. (en)Lure.
 16. (en)Prey.
 17. (en)Provender.
 18. (en)Silage.
 19. (en)Feed, bait.
 20. (en)Feedstuff.
 21. (en)Primer.
 22. (en)Feed grain.
 23. (en)Feeding.
 24. (en)Shill.

hayvan

 1. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık
 2. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
 3. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
 4. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık
 5. Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 6. (en)Animal.
 7. (en)Beast.
 8. (en)Brute.
 9. (en)Churl.
 10. (en)Pest.

yem arama

 1. (en)Foraging.

yem atmak

 1. (en)Cast.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yem aramayem atmakyem ayarında maddeyem balığıyem bileşimiyem birimleriyem bitkileriyem bitkileri ürünleriyem bloklarıyem borusuyeye kürküm yeyeayea and nayyeah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın