yatırılmış sermaye ne demek?

 1. Bk. yatırılmış anamal

yatırılmış anamal

 1. Bir iş yapılmak üzere konulmuş ve ödenmiş anamal.
 2. (en)Invested capital.
 3. (fr)Capital investé

yatırılmış anamal

 1. Bir iş yapılmak üzere konulmuş ve ödenmiş anamal.
 2. (en)Invested capital.
 3. (fr)Capital investé

yatırılmış pay belgiti

 1. Bir ortaklıktaki örgütsel değişikliği kabul eden ortakların, değişiklik yapılıncaya kadar bir yere yatırdıkları belgitler.
 2. (en)Assented stock, assented bond.
 3. (fr)Obligation déposée, action déposée

sermaye

 1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta
 2. Varlık, servet.
 3. Konu
 4. Genelev kadını.
 5. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan birden çok dönemde kullanılan, emeğin verimliliğini artıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereç.
 6. Gelir yaratma yeteneğine sahip mali veya fiziksel her türlü varlık.
 7. Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para.
 8. (en)Stock.
 9. (en)Stock-in-trade.
 10. (en)Capital.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yatırılmış anamalyatırılmış pay belgitiyatırılmayatırılmakyatırılmamış birikimsermayesermaye amortismanısermaye artırımısermaye birikimisermaye bütçesisermaye çarpanısermaye çoğaltanısermaye değerisermaye dışsatımısermaye fazlasısermasermadidesermaksermserser çavuşser esvabıser gulam ı bakıser hafiye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın