yatırılmış pay belgiti ne demek?

 1. Bir ortaklıktaki örgütsel değişikliği kabul eden ortakların, değişiklik yapılıncaya kadar bir yere yatırdıkları belgitler.
 2. (en)Assented stock, assented bond.
 3. (fr)Obligation déposée, action déposée

yatırılmış anamal

 1. Bir iş yapılmak üzere konulmuş ve ödenmiş anamal.
 2. (en)Invested capital.
 3. (fr)Capital investé

yatırılmış sermaye

 1. Bk. yatırılmış anamal

pay

 1. Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
 2. Eşit bölüm.
 3. Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır.
 4. Ayak
 5. (en)Apportionment.
 6. (en)Hence, figuratively: To compensate justly; to requite according to merit; to reward; to punish; to retort or retaliate upon.
 7. (en)To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving or doing what is due or required; to deliver the amount or value of to the person to whom it is owing; to discharge a debt by delivering.
 8. (en)To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render duty, as that which has been promised.
 9. (en)To give or offer, without an implied obligation; as, to pay attention; to pay a visit.
 10. (en)To give a recompense; to make payment, requital, or satisfaction; to discharge a debt.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yatırılmış anamalyatırılmış sermayeyatırılmayatırılmakyatırılmamış birikimpaypay bırakmakpay a bribe topay a complimentpay a premium forpay a visitpay a visit topay accountpay alanpay almakpapa aralığıPA2PAAOpaasche fiyat dizini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın