yarı akıl hastalığı ne demek?

 1. Yargılıkta, kendini savunamayacak kertede us bozukluğunda bulunma durumu.
 2. (en)Brainsick.
 3. (fr)Maladie mentale

yarı

 1. Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
 2. Futbolda 45 dakikalık her iki devreden biri.
 3. Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan.
 4. Gereğinden az, tam olmayarak
 5. Tam olmayışı ifade eden bir ön ek.
 6. (en)Half.
 7. (en)Quasi.
 8. (en)Moiety.
 9. (en)Meta-.
 10. (en)Part-.

yarı açık

 1. (en)Ajar.

akıl

 1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
 2. Öğüt, salık verilen yol.
 3. Düşünce, kanı
 4. Hafıza, bellek
 5. Us.
 6. İnsanın kendi davranışını bilmesi, yargılaması ve tayin etmesi kabiliyeti.
 7. Aklı başında, düşüncesi sağlam
 8. Uyanık
 9. Fikir, düşünce
 10. (en)Chump.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yarıyarı açıkyarı açık anestezi yöntemiyarı açık cezaeviyarı açınıkyarı ağır sıkletyarı ağır sikletyarı ahşapyarı alanyarı anlamlı sözcükyaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakakılakıl adama sermayedirakıl akıl, gel çengele takılakıl akıldan üstündürakıl almakakıl almamaakıl almamakakıl almazakıl almazlıkakıl balakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın