yapılması gereken şey ne demek?

 1. (en)Care.

yapılması gerekli

 1. (en)Bounden.

yapılma

 1. Yapılmak işi.
 2. (en)Suff. faction.

gereken

 1. (en)Necessary, required, due.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yapılması gerekliyapılmayapılmakyapılmaktayapılmaması gereken şeyyapılmamış işgerekengereken dosyalargereken önemi vermekgereken önemi vermemegereken parametregereken şekildegereken şeygerekenden fazla olangerekeni yapmakgerekeni yapmamakgerekgerek görmekgerek ve kabulgerek yeter koşulgerek...gerek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın