yalın bağ ne demek?

 1. (en)Simple bind.

simple

 1. Basit
 2. Sade, süssüz
 3. Bileşik olmayan
 4. Kocakarı ilacı

yalın bağıntı

 1. Başka değişkenlerin etkilerini yok sayarak salt iki değişken arasındaki ilişkiyi veren ölçüm.
 2. (en)Simple correlation.

yalın belirteç

 1. (Derleme., yalın zarf) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan belirteç: En, pek, çok, az vb.
 2. (en)Simple adverb.
 3. (fr)Adverbe simple

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yalın bağıntıyalın belirteçyalın biçemyalın biçimdeyalın bir dilleyalın adyalın ağ yönetimi iletişim kuralıyalın anlamyalın anlamlı tanımlıkyalın ayakyalınyalın ayak, başı kabakyalıyalı ağasıyalı boyuyalı bülbülüyalı çamıbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın