yönleçsel örnek ne demek?

 1. Öğecikleri açısal devinirlik, mıknatıssal döngü gibi özellikleri bakımından yönleçlerle betimleyen örnek.
 2. Öğecikleri açısal devinirlik, mıknatıssal döngü gibi özellikleri bakımından yönleçlerle betimleyen örnek.
 3. (en)Vector model.
 4. (al)Vektormodell
 5. (fr)Modèle vectoriel

yönleç

 1. Tam olarak tanımlanabilmesi için büyüklüğünden başka bir de doğrultusunun bilinmesi gereken nicelik; örneğin (kuwet, hız, alan.yönleçsel nicelikler ok biçimli bir simge ile gösterilir, anlamdaş yöngü.
 2. Tam olarak tanımlanabilmesi için büyüklüğünden başka bir de doğrultusunun bilinmesi gereken nicelik; örneğin (kuwet, hız, alan.yönleçsel nicelikler ok biçimli bir simge ile gösterilir, anlamdaş yöngü.
 3. (en)Vector.
 4. (al)Vektor
 5. (fr)Vecteur

yönleç alanı

 1. Her noktası bir yönleçsel nicelikle betimlenen uzay bölgesi.
 2. Her noktası bir yönleçsel nicelikle betimlenen uzay bölgesi.
 3. (en)Vector field.
 4. (al)Vektorfeld
 5. (fr)Champ vectoriel

örnek

 1. Bkz. eşantiyon, numune
 2. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
 3. Göstermelik
 4. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil.
 5. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
 6. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey
 7. En iyi biçimde olan
 8. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.
 9. Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam.
 10. Bir karar ya da yazının benzeri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yönleçyönleç alanıyönleç toplama kuralıyönlemyönlenörnekörnek alınan kimseörnek alınan şeyörnek alınmakörnek almaörnek almakörnek bedelörnek boşluğuörnek büyüklüğüörnek çiftlikörneğe aitörneğe girme olasılığıörneğe göre satımörneğe göre yapmakörneğe uygun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın