work ne demek?

 1. Çalışmak
 2. Iş yapmak
 3. Iş, çalışma

  He's gone to work. / İşe gitti.

  Do you like your work? / İşini seviyor musun?

 4. Işe yaramak, etkili olmak
 5. Çabalamak
 6. Meşguliyet
 7. Görev, vazife
 8. Başarılı olmak, iyi netice vermek
 9. Işi, -den yapılmış.
 10. Emek

  She's put a lot of work into this. / Buna çok emek harcadı.

 11. Eser, kitap
 12. El işi
 13. Çalışma yeri
 14. Koparmak (para); sızdırmak (para)
 15. Işlemek
 16. Emek sarfetmek, uğraşmak, meşgul olmak
 17. Çözmek, halletmek
 18. Vazifeli olmak, memuriyeti olmak
 19. Işletmek
 20. Çalıştırmak
 21. Yürümek
 22. Etkilemek, tesir etmek
 23. Oynamak
 24. Mayalanmak

çalışmak

 1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak.
 2. Herhangi bir iş üzerinde olmak.
 3. İşi veya görevi olmak, bulunmak
 4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
 5. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
 6. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek
 7. (en)Aim, aim at.
 8. (en)Work.
 9. (en)Catch.
 10. (en)Study.

work a buttonhole

 1. İliğin kenarlarını dikmek.

work a lot

 1. Çok işine yaramak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

work a buttonholework a lotwork a miraclework accidentwork advanceswork and trade bankswork areawork aroundwork around towork atworcationworcesterworcester sosworcestershireworcestershire sauce
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın