work advances ne demek?

 1. İş avansları

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

work a buttonhole

 1. İliğin kenarlarını dikmek.

work a lot

 1. Çok işine yaramak

advances

 1. Avanslar
 2. Arkadaşlık teklifleri
 3. Sırnaşma
 4. Asılma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

work a buttonholework a lotwork a miraclework accidentwork and trade banksworkwork areawork aroundwork around towork atworcationworcesterworcester sosworcestershireworcestershire sauceadvancesadvances to clientsadvances to personneladvances to suppliersadvanceadvance amountadvance billadvance bookingadvance booking charteradvanadvaadvalorem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın