vergisiz ekonomi ne demek?

 1. Bk. kayıt dışı ekonomi

kayıt dışı ekonomi

 1. Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari faaliyet.
 2. Resmi kayıtlara girmeyen, yasal belgelerle belgelendirilemeyen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde denetlenemeyen, vergi sistemi dışında kalan ve dolayısıyla milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan, diğer bir deyişle ekonominin ülke mevzuatı ve vergi sistemi dışında kalan işlem ve etkinlikleri.
 3. (en)Unofficial market, grey market, underground economy, unrecorded economy, informal economy.

vergisiz alabilir miyim

 1. (en)Can i buy it tax free

vergisiz özgen uğraşı kazançları

 1. Yasasında ayrıntıları gösterilen ve vergi kesimi ile bağımlı tutulmayan özgen uğraşılara ilişkin kazançlar.
 2. (en)Professional income exemption of tax.
 3. (fr)Revenus professionnel exemption d'impôt

ekonomi

 1. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.
 2. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
 3. Tutum.
 4. Bk. iktisat
 5. Yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idareli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve faaliyetler. Bu faaliyetlere hakim olan kaideleri inceleyen ilim.İktisadi hadiseler istihsal (üretim), istihlak (tüketim), mübadele (değişim) ve tevzi (bölüşüm, dağıtım) olmak üzere dört çeşite ayrılır. İktisat ilmi bu hadiselerin birbirleriyle olan ilişkileri, müvazeneleri (dengeleşimleri), teşkilatlanma ve idaresi bakımlarından şekillerini inceletmekte ve hadiselerin matematiki olarak mümkün modellerini bulmaya çalışmaktadır. Günümüzde iktisat politikaları büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. İktisadi politikalar, bugünkü dünyamızda iki ana sisteme ayrılmıştır. 1- Kapitalizm; 2- Sosyalizm. Bunlar arasında zikredilen "karma ekonomi" şekli esas itibariyle bunlardan birine dahil edilmektedir. İslam iktisat sistemi bunlardan esastan ayrılmaktadır. Bu iki sistem, dünya hayatını esas alan maddeci sistemlerdir.Kapitalist sistem, emeği ferdi sermayeye sosyalist sistem, emeği devlet tahakkümüne bağlar. Kapitalist sistemde sermaye sahipleri, sosyalist sistemde devlet ve toplum adına bir grup hakim olur. Her iki sistem istismar "sömürme" ve tahakküme dayandığı için cemiyet hayatında anarşiyi ve ihtilalleri doğurmakta, insanlık, barış, huzur ve saadete ulaşamamaktadır.İslamiyet ise kapitalizmin ferdin istismarını; sosyalizmin kollektif tahakküm ve istismarını ortadan kaldırır. Herkesin kazancı, emeğine göre olur.
 6. (en)Economy.
 7. (en)Economics.
 8. (en)Economy; economics.
 9. (en)Thrift.
 10. (en)Thriftiness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vergisiz alabilir miyimvergisiz özgen uğraşı kazançlarıvergisizvergisi oranıvergivergi amaçlarıvergi artırımıvergi artışıvergi aşamasıvergeverge intoverge onvergelvergenceekonomiekonomi biçimleriekonomi bilimiekonomi bölümüekonomi classekonomi çapında istihdam çarpanıekonomi çapında istihdam çoğaltanıekonomi enstitüsüekonomi klasekonomi mallarıekonometriekonometrikekonometrik modelekonekonazolekondromekondroz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın