ekonometri ne demek?

  1. Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem.
  2. İktisadi olaylar arasındaki ilişkileri matematiksel fonksiyonlara dönüştürerek istatistik yöntemleriyle tahmin ve değerlendirme yapan iktisat, matematik ve istatistiğin bileşiminden oluşan bilim dalı.
  3. Bk. geçimölçüm
  4. (en)Econometrics.

geçimölçüm

  1. Geçimbilimsel ekonomik ilişkileri sayımsal eşitlik ve işlemlerle dile getiren bilgi dalı.
  2. (en)Econometrics.

ekonometrik

  1. Ekonometriyle ilgili.
  2. (en)Econometrics.

ekonometrik model

  1. İktisadi olaylar arasındaki olası ilişkilerin bir veya birden çok denklemle ifade edilmesi.
  2. (en)Econometric model.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ekonometrikekonometrik modelekonomiekonomi biçimleriekonomi bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın