variate difference method ne demek?

 1. Değişken çıkarım metodu

değişken

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).

variate

 1. Değişken şey.
 2. Rastlanti degiskeni

variate categorization

 1. Değişkenli kesimleme

difference

 1. Benzememe
 2. Olağandışılık
 3. Fikir ayrılığı
 4. İhtilaf, ayrım
 5. Ayrılık, fark
 6. Ayırıcı özellik
 7. Anlaşmazlık, kavga, dava
 8. Çıkarma sonucunda kalan miktar

method

 1. Yöntem, usul, metot
 2. Yol, tarz
 3. Düzen, nizam
 4. Yordam

Türetilmiş Kelimeler (bis)

variatevariate categorizationvariate valuesvariationvariation coefficientvariavariabilityvariablevariable area systemvariable budgetvarivarvar durumvar etmekvar evi kerem evi, yok evi verem evivar gücüyledifferencedifference amplifierdifference detectordifference equationdifference farklylykdifference frequencydifference fromdifference galvanometerdifference methodsdifference metricdifferdiffer fromdiffer from todiffer withdifferansiyel rant
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın