uzak başlangıç dizini ne demek?

 1. (en)Remote home directory.

remote

 1. Naklen yayın
 2. Uzak, ırak
 3. Yabancı, ecnebi
 4. Ayrı
 5. Pek az

uzak

 1. Uzak yer.
 2. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
 3. Arada çok zaman bulunan.
 4. Eli, gücü veya hükmü yetişmez.
 5. İhtimali az olan.
 6. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
 7. Yer.
 8. (en)Recluse.
 9. (en)Standoffish.
 10. (en)Away.

uzak açıklama

 1. Ayrı kara parçaları arasında saptanan benzer halkbilim ürün ve olaylarının aynı kaynaktan geldiğini savunan görüş. bk. yayılım, değişi.
 2. (en)Distant interpretation.
 3. (fr)Interprétation distance

başlangıç

 1. Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü
 2. Ön söz, giriş, mukaddime.
 3. (en)Commencing.
 4. (en)Starting.
 5. (en)Beginning.
 6. (en)Early.
 7. (en)Elementary.
 8. (en)Opening.
 9. (en)Preliminary.
 10. (en)Incunabula.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzakuzak açıklamauzak akrabauzak alanuzak anasistemuzak atışuzak atışa yakın yakın atışuzak başkalaşmauzak batıuzak batiuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamakbaşlangıçbaşlangıç anıbaşlangıç aşamasındabaşlangıç aşamasında olanbaşlangıç aşmasında olanbaşlangıç basıncıbaşlangıç bitibaşlangıç boyutubaşlangıç bölütübaşlangıç çağıbaşlangıcı seç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın