usde ne demek?

  1. Kaftan altına giyilen küçük gömlek.

usdışı

  1. Usla kavranamayan. "Ratio"ya verilen anlama göre değişik anlamlar alır: 1- (Ratio = neden) Temelsiz, bir nedene bağlanamayan, rastlantısal. 2- (Ratio = us) us dışı; usa yabancı; usa karşı. 3- (Ratio = bilme) Bilinemeyen. 4- (Ratio = kavramsal düşünme) Bilinse de kavramlarla bağlanamayan; mantıkla, belirlenemeyen. 5- (Ratio = hesaplama) Hesaplanamayan. 6- (Ratio = gerçekliğe egemen olma yetisi) İnsanı aşan (güç).
  2. (en)Irrational.
  3. (fr)Irrationnel

usdışıcı

  1. Usdışıcılık görüşünü benimsemiş olan (kimse, görüş).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

usdışıusdışıcıusdışıcılıkusdışılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın