usdışıcılık ne demek?

  1. Yaşamada ve bilgilerde usdışı öğelere tek yanlı olarak ağırlık veren görüş. // Şu türleri vardır: 1- (Bilgi öğretisinde) Görü, sezgi, sevgi, duygu ve içgüdüleri bilginin kaynağı sayan görüş. 2- (Fizikötesinde) Usdışı bir evren temelinin bulunduğunu kabul eden görüşlere verilen ad. .
  2. (en)Irrationalism.
  3. (fr)Irrationalisme

usdışıcı

  1. Usdışıcılık görüşünü benimsemiş olan (kimse, görüş).

usdışı

  1. Usla kavranamayan. "Ratio"ya verilen anlama göre değişik anlamlar alır: 1- (Ratio = neden) Temelsiz, bir nedene bağlanamayan, rastlantısal. 2- (Ratio = us) us dışı; usa yabancı; usa karşı. 3- (Ratio = bilme) Bilinemeyen. 4- (Ratio = kavramsal düşünme) Bilinse de kavramlarla bağlanamayan; mantıkla, belirlenemeyen. 5- (Ratio = hesaplama) Hesaplanamayan. 6- (Ratio = gerçekliğe egemen olma yetisi) İnsanı aşan (güç).
  2. (en)Irrational.
  3. (fr)Irrationnel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

usdışıcıusdışıusdışılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın