ulaçlı ikileme ne demek?

 1. Sözcükleri ulaç biçiminde bulunan ikileme: Güle güle gitmek, ağlaya ağlaya uyumak; sere serpe uzanmak, bata çıka ilerlemek, düşe kalka büyümek vb.

ulaçlı birleşik eylem

 1. (Derleme., özel bileşik fiil, birleşmiş fiil, betimleme fiili, bileşik fiil) Türkçede -i'li veya -e'li ulaçla vermek, bilmek, durmak, kalmak, yazmak eylemlerinin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda tezlik, yeterlik, sürerlik veya yakınlık bildiren birleşik eylem: Yapıvermek (yap-ı-ver-) , sevebilmek (sev-e-bil-) , sevedurmak (sev-e-dur-) , bakakalmak (bak-a-kal-) , düşeyazmak (düş-e-yaz-) vb.
 2. (en)Descriptive verb, compound verb.
 3. (fr)Verbe descriptif, verbe composé

ulaçlı birleşik zaman

 1. Zarf-fiil eki almış bir esas fiille "bilmek, durmak, görmek, kalmak, vermek, yazmak" fiillerinin oluşturduğu birleşik fiil: gidebilmek, yazadurmak, yapmayagörmek, bakakalmak, söyleyivermek, düşeyazmak gibi.

ikileme

 1. İkilemek işi.
 2. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.
 3. (Derleme.. koşma, koşuk, kelime koşması, eş deyim) Anlamı güçlendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, ağır ağır, tak tak, koşan koşana, kaçan kaçana, yığın yıfın; çoluk çocuk, kap kaçak, ufak tefek, aşağı yukarı, irili ufaklı, ileri geri; karma karışık, sandık mandık, kalem malem, defter mefter vb.
 4. (en)Doubling.
 5. (en)Hendiadyoin.
 6. (fr)Hendiadyoin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ulaçlı birleşik eylemulaçlı birleşik zamanulaçulaç deyimiulaç veya bağ fiilulaçhanulaçkanikilemeikilemeden düz tümleçikilemekikilemeli tamlamaikilemeli yantümceikilememekikilemikilem içinde olmakikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemliikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın