typhoon ne demek?

  1. Tayfun, kasırga
  2. Şiddetli kasırga.

typho

  1. Tifo ya da tifüs anlamında kullanılan ön ek
  2. Tifo

typhobacillosis

  1. Tüberküloz basillerinin kana karışması sonucu oluşan hastalık
  2. Bkz. tifobasilloz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

typhotyphobacillosistyphogenictyphoidtyphoid bacillusTyphaTypha angustifoliaTypha latifoliaTypha minimatyphaceaetyp.typetype 1type 1 errortype 2 diabetes mellitus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın