tutu sözleşmesi ne demek?

 1. Bir alacağı sağlama bağlamak için, borcun ödenmesi durumunda, borçlunun taşınmaz malının satılmasına ve alacağın satış parasından karşılanmasına olanak veren, borçlu ile alacaklı arasında yapılan bir anlaşma.
 2. (en)Mortgage deed.
 3. (fr)Contrat hypothécaire

tutu

 1. Rehin, ipotek.
 2. Rehin.
 3. İşaret, iz.
 4. Çinko.
 5. Söylerken duraklamak. (Osmanlıca'da yazılışı: tu'tu)
 6. (en)South African prelate and leader of the antiapartheid struggle.
 7. (en)Pledge.
 8. (en)Mortgage.
 9. (en)Pledge rehin.
 10. (en)Ipotek.

tutu alan

 1. Tutu karşılığı, borç para veren
 2. Verdiği borç para karşılığı bir mal yada özdeği tutulayan.
 3. (en)Pawnee, lender on security, pledger, secured creditor.
 4. (fr)Prêteur sur gage, créancier, gagiste

sözleşme

 1. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat
 2. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.
 3. Sözleşmek işi.
 4. Sözlü veya yazılı olarak yapılan icap ve kabul irade bildirimlerinin birbirlerine uygun bir biçimde birleştirilmesiyle hazırlanan ve taraflarca imzalanan belge.
 5. İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını dile getiren bağlayıcı uzlaşma . Toplumsözleşmesi (Contrat Social): J. J. Rousseau'nun temel kavramı. İnsanların bir toplum kurmak, özgürlüğü ve eşitliği herkese sağlamak için, özgürlüğü genel istence aktarmak üzere kendi istekleriyle uzlaşmaları.
 6. (en)Contractual.
 7. (en)Agreement.
 8. (en)Articles.
 9. (en)Contract.
 10. (en)Engagement.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tutututu alantutu bankasıtutu belgesitutu belgititutu değeritutu karşılığı aktarımtutu ödencitutucututucu arrestertuttut kelin perçemindentut tuttutacaktutaçsözleşmesinin feshisözleşmesinin feshini gerektirensözleşmesinin feshini gerektiren kusursözleşmesizsözleşmesözleşme aşamasına gelmeksözleşme bölümüsözleşme ederisözleşme görüşüsözleşensözleşimsel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın