sözleşme görüşü ne demek?

 1. Bir toplumu oluşturan kişilerin, kendi aralarında bir sözleşme yaparak orada geçerli olacak ahlak sistemini kabul etmeleri esasına dayanmaktadır. Hayvan hakları bağlamında, hayvanların sözleşme kapsamına alınacak kapasitede olmadıklarından sözleşmeye d

sözleşme

 1. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat
 2. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.
 3. Sözleşmek işi.
 4. Sözlü veya yazılı olarak yapılan icap ve kabul irade bildirimlerinin birbirlerine uygun bir biçimde birleştirilmesiyle hazırlanan ve taraflarca imzalanan belge.
 5. İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını dile getiren bağlayıcı uzlaşma . Toplumsözleşmesi (Contrat Social): J. J. Rousseau'nun temel kavramı. İnsanların bir toplum kurmak, özgürlüğü ve eşitliği herkese sağlamak için, özgürlüğü genel istence aktarmak üzere kendi istekleriyle uzlaşmaları.
 6. (en)Contractual.
 7. (en)Agreement.
 8. (en)Articles.
 9. (en)Contract.
 10. (en)Engagement.

sözleşme aşamasına gelmek

 1. (en)Take up one's indentures.

görüşü

 1. Ölçünlü yordamlardan yoksun olduğu için güvenilirlik ve geçerlik düzeyi düşük özgür görüşme, bkz. yöneltimsiz görüşme.
 2. (en)Journalistic interview.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sözleşmesözleşme aşamasına gelmeksözleşme bölümüsözleşme ederisözleşme imzalamaksözleşme kağıdısözleşme süresi uzatılmış kimsesözleşme tutanağısözleşme yapmaksözleşmecisözleşensözleşimselsözlesözle ifade edilemeyensözle ifade etmeksözle saldırısözle saldırılmakgörüşügörüşü engelleyen şeygörüşü olmayangörüşülebilirgörüşülecek konulargörüşülengörüşülmegörüşülmekgörüşülmemişgörüşülmüş bağdaştırmalargörüşgörüş açısıgörüş alanıgörüş alanı boyutugörüş alanı dışındaki
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın