sözleşmesiz ne demek?

  1. Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız.
  2. Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın.
  3. (en)Having no contractual agreement.

sözleşmesinin feshi

  1. (en)Redhibition.

sözleşmesinin feshini gerektiren

  1. (en)Redhibitory.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sözleşmesinin feshisözleşmesinin feshini gerektirensözleşmesinin feshini gerektiren kusursözleşmesözleşme aşamasına gelmeksözleşme bölümüsözleşme ederisözleşme görüşü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın