toplumsal gelişme ne demek?

 1. Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi.
 2. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç verecek yönde gösterdiği toplumsal ve kültürel gelişme.
 3. (en)Social development.

toplumsal gelenek

 1. Toplumlar arası yatay düzeyde oluşan gelenek, bk. halk geleneği.
 2. (en)Social tradition.
 3. (fr)Tradition sociale

toplumsal gereksinmeler

 1. Bireyleri toplumsal bir amaca doğru yönelten ve girişimler yapma isteği veren dirik gereksinmeler.
 2. (en)Social needs.

gelişme

 1. Olan biten şey.
 2. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.
 3. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
 4. Bk. kalkınma
 5. Çok hücreli organizmaların bir hücreli zigottan itibaren geçirdiği değişiklikler. Ontogeni.
 6. Canlının vücut yapısının ve şeklinin çeşitli görevleri yapabilecek biçimde değişikliğe uğraması, farklılaşması.
 7. Çok hücreli organizmaların bir hücreli zigottan itibaren geçirdiği değişiklikler, ontogeni.
 8. (en)Formative.
 9. (en)Strides.
 10. (en)Growing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

toplumsal gelenektoplumsal gereksinmelertoplumsal gerilemetoplumsal güçtoplumsal güdütoplumsaltoplumsal ağtoplumsal akışkanlıktoplumsal aktarmatoplumsal alantoplumsal alışkanlıktoplumsal araştırmatoplumsal artıktoplumsal aşamalanmatoplumsal aşılamatoplumtoplum baskısıtoplum bilgileritoplum bilgileri odasıtoplum bilimcigelişmegelişme alanıgelişme çağında olangelişme çağındaki beceriksiz gençgelişme dönemi ağrılarıgelişme düzenleyicisigelişme eğilimigelişme engelli çocukgelişme faktörügelişme fizyolojisigelişgeliş açısıgeliş hattı devresigeliş iskelesigeliş sırası düzeni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın