topluluk müktesebatı ne demek?

 1. (en)Acquis communautaire

topluluk

 1. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet
 2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
 3. Vücudun dolgun olma durumu.
 4. Sanatçı grubu.
 5. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl
 6. Bkz. yığılım.
 7. Bk. komünite
 8. (en)Population.
 9. (en)Group.
 10. (en)Crowd.

topluluk adı

 1. Birlik kavramı taşıyan topluluğa verilen ad, topluluk ismi: Ordu, alay, tabur, sürü gibi.
 2. Birlik kavramı taşıyan topluluğa verilen tekil ad: Ordu, alay, tabur, sürü, bölük vb.
 3. (en)Collective noun.
 4. (fr)Nom collectif

müktesebat

 1. Edinilen, kazanılan bilgiler.
 2. Bk. edinti
 3. Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.
 4. (en)Çokluk, isim, eskimiş (mükteseba:t) Arapça muktesebÂ¥t, mukteseb' in çokluk biçimi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

topluluktopluluk adıtopluluk ağıtopluluk communitytopluluk çekimitopluluk ekitopluluk ekolojisitopluluk güvencesitopluluk ismitopluluk ismi yelkenli gemilertopluluğu seventoplutoplu alıştırmalartoplu antentoplu ateştoplu bayındırımmüktesebatmüktesebmükteseb hakmükteseh hakmüktesep
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın