topluluk ekolojisi ne demek?

 1. Bk. komünite ekolojisi
 2. Çeşitli türlerden oluşan bir toplumun bireyleriyle yaşadıkları ortam arasındaki ilişkilerini inceleyen ekolojinin bir alt kolu, topluluk ekolojisi, komünite ekolojisi.
 3. (en)Community ecology.

komünite ekolojisi

 1. Ekolojinin çeşitli türlerinden oluşan bir toplumun bireyleri ile yaşadıkları ortam arasındaki ilişkilerini inceleyen alt kolu. Topluluk ekolojisi, ekosistem ekolojisi.
 2. Topluluk ekolojisi.
 3. (en)Community ecology.
 4. (fr)Écologique communauté

topluluk eki

 1. İsimlerde sayı bakımından topluluk ve birliktelik gösteren ek.
 2. İsimlerde sayı bakımından topluluk ve bir aradalık gösteren ek. Tarihî dönem metinlerinde rastlanan -AgU: ikegü «ikisi bir arada», üçegü «üçü bir arada, üçü birlikte» altagu «altısı bir arada, altısı birlikte» vb. TT’de aslında bir ikilik eki olan + °z de yaygınlaşma yoluyla kısmen bir topluluk gösterme ekine dönüşmüştür: üçüz, dördüz, beşiz altız gibi.

topluluk

 1. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet
 2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
 3. Vücudun dolgun olma durumu.
 4. Sanatçı grubu.
 5. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl
 6. Bkz. yığılım.
 7. Bk. komünite
 8. (en)Population.
 9. (en)Group.
 10. (en)Crowd.

ekoloji

 1. Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı
 2. Çevre bilimi
 3. Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
 4. Bk. çevre bilimi
 5. Organizmaların çevre ile ilişkilerini ve davranışlarını konu edinen bilim dalı.
 6. Bk. çevrebilim
 7. Yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu.
 8. Çevre bilimi.
 9. (en)Ecology.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

topluluk ekitopluluktopluluk adıtopluluk ağıtopluluk communitytopluluk çekimitopluluk güvencesitopluluk ismitopluluk ismi yelkenli gemilertopluluk müktesebatıtopluluğu seventoplutoplu alıştırmalartoplu antentoplu ateştoplu bayındırımekolojistekolojiekoloji ecologyekoloji uzmanıekolojikekolojik binaekolog
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın