tonsuz ünsüz ne demek?

Ciğerlerden gelen havanın ses tellerinde titreşime uğramadan ve ton almadan boğumlanması ile oluşan ünsüz, ötümsüz ünsüz, sert ünsüz: ç, f, h, k, p, s, ş, t.

tonsuz ünsüz diğer anlamları

 1. Ciğerlerden gelen havanın ses tellerinde titreşime uğramadan ve ton almadan bir fisıltı veya gürültü biçiminde boğumlanması ile oluşan ünsüz. Türkçede ç / f / h / k / p / s / ş / t ünsüzleritonsuz ünsüzlerdir. Karşıtı tonlu ünsüz’dür.
 2. (en)Unvoiced consonant, voiceless consonant.
 3. (fr)Consonne sourde

tonsuzlaşma

 1. Ses tellerinin ciğerlerden gelen havayı titreştirmemesi ve ton vermemesi.
 2. Ses tellerinin ciğerlerden gelen havayı titreştirmemesi ve ton vermemesi; ünsüzlerin boğumlanma sırasında titreşimlerini kaybederek tonsuzluk niteliği kazanması. p / ç / t vb. Ünsüzlerin boğumlanmalarında olduğu gibi. bk. tonsuz ünsüz. Karşıtı tonlulaşma’dır.
 3. (en)Loss of voicedness, devoicing.
 4. (fr)Assourdissement, dévoisement

tonsure

 1. Katolik papazlarının tıraş olunan tepe kısmı
 2. Başın tepesini tıraş etme
 3. Katolik papazının tepesini tıraş etmek.
 4. Başın tepesini traş etmek

ünsüz

 1. Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
 2. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.
 3. (Derleme.. konson, sessiz harf, abanık) Ağız boşluğunda bir engele çarparak çıkan ses: b, c, d vb.
 4. (en)Unvoiced.
 5. (en)Surd.
 6. (en)Consonant.
 7. (en)Unknown.
 8. (en)Obscure.
 9. (en)Inglorious.
 10. (fr)Consonne

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tonsuzlaşmatonsuretonstons deadweighttons oftons of moneytons of timestonton ağacıton ağımıton ardıton ayarıünsüzünsüz atlamasıünsüz benzeşmesiünsüz değişmesiünsüz düşmesiünsüz göçüşmesiünsüz harfünsüz ikizleşmesiünsüz nöbetleşmesiünsüz sesünsüns tutmakünsaünsaünsünsı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın