tonlu ünsüz ne demek?

 1. Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece birer küreği olan tekne.
 2. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesiyle boğumlanan ünsüz türü, ötümlü ünsüz, yumuşak ünsüz: b, c, d, g, ğ, j, ı, m, n, v, y, z.
 3. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesi ile boğumlanan ünsüz türü. Türkçede b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, v, y, z ünsüzleritonlu ünsüzlerdir. Karşıtı tonsuz ünsüz’dür.
 4. (en)Voiced, soft consonnant.
 5. (fr)Consonne sonore, consonne douce, voisé

tonlu geçiş

 1. (Resim) Aratonlar yardımıyla bir renkten öbürüne geçiş.
 2. (fr)Modulation

tonlu vurgu

 1. Hem yüksek hem yeğin hem de dinamik vurgu.

ünsüz

 1. Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
 2. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.
 3. (Derleme.. konson, sessiz harf, abanık) Ağız boşluğunda bir engele çarparak çıkan ses: b, c, d vb.
 4. (en)Unvoiced.
 5. (en)Surd.
 6. (en)Consonant.
 7. (en)Unknown.
 8. (en)Obscure.
 9. (en)Inglorious.
 10. (fr)Consonne

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tonlu geçiştonlu vurgutonlutonluktonlulaşmatonla paratonlamatonlama uzunluğutonlamaktonlamamaktonton ağacıton ağımıton ardıton ayarıünsüzünsüz atlamasıünsüz benzeşmesiünsüz değişmesiünsüz düşmesiünsüz göçüşmesiünsüz harfünsüz ikizleşmesiünsüz nöbetleşmesiünsüz sesünsüns olmaküns tutmakünsaünsal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın