tongue depressor ne demek?

 1. Dil basacağı
 2. Dil çubuğu
 3. Abeyslang
 4. Dili aşağıda tutan pens

dil

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

tongue

 1. Dil
 2. Lisan
 3. Dil şeklinde şey
 4. Söz, konuşma
 5. Konuşma tarzı
 6. Konuşulan dil
 7. Araba oku
 8. Broş iğnesi
 9. Denize uzanan sivri burun, dil
 10. Dil vuruşu yapmak (çalgı), geçme yapmak (tahta)

tongue and groove

 1. Erkek ve dişi geçme parçaları

depressor

 1. Bastıran
 2. Aşağıya çeken
 3. Sıkan şey veya kimse
 4. İndiren şey
 5. Aşağı çeken tongue depressor dili aşağıda tutan pens.
 6. Can sıkan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tonguetongue and groovetongue and groovejointtongue forcepstongue in cheektongue lashtongue lashingtongue of beeftongue shaped mozarella type unsalted cheesetongue spatulatonguçtongTong koyunutong sheeptongatonga adalarıdepressordepressor musclesdepressdepress the marketdepress todepressantdepresseddepresandepresedepresifdepresoterapidepresör kaslardeprecatedeprecateddeprecatingdeprecatinglydeprecation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın