toka ile tutturmak ne demek?

 1. (en)Buckle, buckle on, buckle up.

toka

 1. Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık.
 2. Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç
 3. El sıkışma.
 4. İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh tokuşturma.
 5. (en)Buckle.
 6. (en)Clip.
 7. (en)Clasp.
 8. (en)Fastener.
 9. (en)Hairgrip.
 10. (en)Grip.

toka etmek

 1. El sıkışmak; vermek.
 2. (denizcilik) karşılıklı iki parçayı getirip birbirine dayamak. Bir şeyi yerine kadar kaldırmak.
 3. Kadeh tokuşturmak.
 4. (argo) vermek.
 5. (en)To shake hands.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

tutturmak

 1. Tutmasını sağlamak.
 2. Bir işe başlayıp sürdürmek, bir şeyi yapmakta olmak
 3. Aklına koyup direnmek, ısrar etmek
 4. Çivi, toplu iğne, çengelli iğne vb. ile iliştirmek, bağlamak.
 5. Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
 6. Takip etmek
 7. (en)Be hung up on.
 8. (en)Insist.
 9. (en)Attach.
 10. (en)Fasten.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tokatoka etmektoka koymaktokacıtokaçtokaç halkasıtokaç kalıbıtokaç kolutokaç kolu ayak yatağıtokaç kolu kafa yatağıtoktok açın hlinden bilmeztok evin aç kedisitok karınlatok karnınaileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın