tip I cam ne demek?

 1. (en)Type I glass.

type

 1. Çeşit, kategori
 2. Tip, cins
 3. Remiz, kinaye, ima
 4. Numune, örnek
 5. En ala cinsten numune
 6. İdeal örnek
 7. Daktilo ile yazmak

tip I alveol hücresi

 1. Alveol yüzeyinin yaklaşık % 93'ünü döşeyen ve havayla kan arasında gaz değişimini sağlayan yassı hücre. Geniş zar yüzey alanı ve minimal enzimatik savunma mekanizmalarından dolayı zedelenmelere hassastır, tip I pnömosit, pnömosit I, birinci tip hücre, membranöz pnömosit, yassı alveoler hücre.
 2. (en)Type-1 alveolar cell.

tip I aşırı duyarlılık

 1. (en)Type I hypersensitivity.

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

cam

 1. Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim.
 2. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça
 3. Pencere
 4. Kadeh, içki.
 5. Bk. hücre yapışma molekülleri, kalmodulin
 6. Alkali metallerle, toprak alkali ya da ağır metallerin silikatlarının eritilmiş karışımından pluşan, sert, biçimsiz, kırılgan ve genellikle saydam nesne. (Katkı özdekleriyle, ayrı amaçlarda kullanılacak türleri yapılır.)
 7. Kalmodulin.
 8. Cam, şişe, bardak, sırça.
 9. (en)Turning or sliding piece which, by the shape of its periphery or face, or a groove in its surface, imparts variable or intermittent motion to, or receives such motion from, a rod, lever, or block brought into sliding or rolling contact with it.
 10. (en)Curved wedge, movable about an axis, used for forcing or clamping two pieces together.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tip I alveol hücresitip I aşırı duyarlılıktip I aşırı duyarlılık reaksiyonutip I aşırı duyarlılık yanıtıtip I diabetes mellitustiptip and runtip and run raidertip bilançotip bilgisitip fontutiti borusuti disappearti işaretiti plazmidiıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuruababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın