tip I alveol hücresi ne demek?

 1. Alveol yüzeyinin yaklaşık % 93'ünü döşeyen ve havayla kan arasında gaz değişimini sağlayan yassı hücre. Geniş zar yüzey alanı ve minimal enzimatik savunma mekanizmalarından dolayı zedelenmelere hassastır, tip I pnömosit, pnömosit I, birinci tip hücre, membranöz pnömosit, yassı alveoler hücre.
 2. (en)Type-1 alveolar cell.

tip

 1. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
 2. Tür, çeşit.
 3. İlgi çekici, değişik (kimse).
 4. Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.
 5. Kendine özgü kişiliği olmayan, genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.
 6. Bir şeyin ucuna takılan) başlık; uç
 7. Kişileştirme işleminde genel olarak ele alınan oyun kişisi. Seyirci tarafından özellikleri bilinen ve kavramları getiren derinliği olmayan oyun kişisi. Hiçbir ruhsal gelişimi yoktur. Davranışlarıyla anlaşılır ve her oyunda aynı yolda hareket eder. Örnek : Kavuklu, Pişekâr, Pantalone, Arlekino, vb.
 8. Bk. ölçün örnek
 9. T. Benzerlerinin ana vasıfları kendinde görülen ideal örnek, misal.

tip and run

 1. Bir tür kriket oyunu
 2. Vur kaç taktiği uygulayan, vurup kaçan

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

alveol

 1. Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım.
 2. Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde minik kese biçimindeki boşlukların son ucu.
 3. Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.
 4. Akciğerde bronşçukların sonlandığı küçük kese şeklindeki boşlukların son ucu.
 5. Bez yapılarındaki küçük boşluklar. 3-Küçük bir kese şeklinde olan herhangi bir boşluk.
 6. Akciğerlerde gaz değişiminin yapıldığı çok ince duvara sahip hava kesesi.
 7. Memedeki kübik epitel ve miyoepitelden meydana gelen salgı bezi yapısı.
 8. Küçük çukur.
 9. Diş yuvası.
 10. Akciğerlerde bronşcukların sonlandığı, gaz değişiminin yapıldığı küçük kese biçimindeki boşlukların son ucu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tiptip and runtip and run raidertip bilançotip bilgisitip fontutip I aşırı duyarlılıktip I aşırı duyarlılık reaksiyonutip I aşırı duyarlılık yanıtıtip I camtiti borusuti disappearti işaretiti plazmidiıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuruababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın