timpanik zar atelektazisi ne demek?

 1. Kulak zarı atelektazisi.
 2. (en)Tympanic membrane atelectasia.

kulak

 1. Başın her iki yanında bulunan işitme organı
 2. Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
 3. Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri.
 4. Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu.
 5. Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça.
 6. Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri.
 7. Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.
 8. Varlıklı Rus köylüsü.
 9. Toprak sahibi olan, ücretli emek kullanarak tarımsal üretim yapan veya toprak ve tarımsal araçları kiraya vererek tefecilik yoluyla haksız kazanç sağlayan varlıklı Rus köylüsü.
 10. İşitme organı; memelilerde dış, orta ve içkulak bölgelerinden oluşan yapı.

timpanik

 1. Kulak zarına veya orta kulağa ait olan, timpani.
 2. Zile benzeri, tınlayan.
 3. (en)Tympanic.

timpanik halka

 1. Dış işitme yolunun cavum tympani'ye açıldığı yerde oluşan ve kulak zarının yapışmasına yarayan halka, anulus timpanikus.
 2. Dış işitme yolunun cavum tympani'ye açıldığı yerde oluşan ve kulak zarının yapışmasına yarayan halka, anulus timpanikus.
 3. (en)Anulus tympanicus.
 4. (la)Anulus tympanicus

zar

 1. İnce perde veya örtü.
 2. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar ve organ bölümleri, çeper.
 3. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı.
 4. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper.
 5. Kadınların örtündükleri çarşaf, car (II).
 6. Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.
 7. Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 8. Sestoplarda, sesyayarda üzerine gelen ses dalgaları ya da elektrik akımına uygun titreşimler yapan parça.
 9. Hücrezarı.
 10. Bir dokuyu saran ince tabaka.

atelektazi

 1. Akciğer büzüşmesi
 2. Doğuştan veya sonradan oluşan, akciğerin bir kısmında veya tamamında, alveollerde havanın bulunmaması sonucu akciğerin havayla genişleyememesi.
 3. Orta kulakta olduğu üzere, normalde hava içeren boşluklarda havanın bulunmaması.
 4. (en)Atelectasis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

timpaniktimpanik halkatimpanik nembrantimpanik sestimpanik zartimpanikustimpanitimpani hattıtimpania ruminis kronika rezidivariatimpantimpan kemigitimpan oyugutimpan zarıtimpan zarı iltihabızarzar zorzar almakzar atmazar atma kabızar atmakzar bağlamakzar boşlukzar elektrotzar gelmekzaafzaaf ilezaafa uğramakzaafı surizaar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın