zaaf ile ne demek?

 1. (en)Weakly.

zaaf

 1. Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
 2. İrade zayıflığı
 3. (en)Achilles heel.
 4. (en)Disability.
 5. (en)Failing.
 6. (en)Foible.
 7. (en)Frailty.
 8. (en)Infirmity.
 9. (en)Lameness.
 10. (en)Vice.

zaafa uğramak

 1. Eksikliği, yetersizliği belli olmak: “Hayatımı karartan bir adamı bile teşhiste zaafa uğradım.” -O. Aysu.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zaafzaafa uğramakzaafı surizaarileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın