zar ne demek?

 1. İnce perde veya örtü.
 2. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar ve organ bölümleri, çeper.
 3. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı.

  Bir tavla zarı kadar küçücük eve / Bir kadın iki çocuk nasıl sığar?

  B. R. Eyuboğlu
 4. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper.
 5. Kadınların örtündükleri çarşaf, car (II).
 6. Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.
 7. Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 8. Sestoplarda, sesyayarda üzerine gelen ses dalgaları ya da elektrik akımına uygun titreşimler yapan parça.
 9. Hücrezarı.
 10. Bir dokuyu saran ince tabaka.
 11. Dokunun çeşitli tabakalarını ayıran kat.
 12. Hücre içi organelleri saran kılıf. Membran.
 13. Geçirimsiz ya da yarıgeçirgen duvar, ayırma perdesi.
 14. Hayvansal veya bitkisel bir yapıyı kaplayan veya bir kısmı saran, yumuşak ve ince bir doku tabakası, membran.
 15. Bir yüzeyi örten, bir boşluğun iç yüzünü döşeyen veya iki oluşum arasında bölme oluşturan ince doku tabakası, cidar, çeper, membran.
 16. (en)Cortes.
 17. (en)Film.
 18. (en)Integument.
 19. (en)Lamina.
 20. (en)Membrane.
 21. (en)Pellicle.
 22. (en)Skin.
 23. (en)Tegument.
 24. (en)Velum.
 25. (en)Wall.
 26. (en)Bones.
 27. (en)Diaphragm.
 28. (en)Dice.
 29. (en)Czar , tsar.
 30. (en)Diaphfagm.
 31. (en)Membrane, diaphragm.
 32. (al)Membran
 33. (al)Membrane
 34. (al)Membran, Diaphragma
 35. (fr)Diaphragme
 36. (fr)Membrane
 37. (fr)Membrane, diaphragm
 38. (fr)Membrane, diaphragme
 39. (la)Membrana:zar

zar zor

 1. Güçtükle, zorla, dara dar; kıt kanaat.

zar almak

 1. Oyunu kazanmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zar zorzar almakzar atmazar atma kabızar atmakzar bağlamakzar boşlukzar elektrotzar gelmekzar gibizaafzaaf ilezaafa uğramakzaafı surizaar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın