ticaret bilançosu ne demek?

 1. Bk. tecim dengelemi

tecim dengelemi

 1. Belirli bir dönem sonunda tecim işleri düzenini gösteren dengelem.
 2. (en)Balance sheet of trade.
 3. (fr)Bilan du commerce

ticaret

 1. Ürün, mal vb. alım satımı
 2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
 3. Bu etkinlikle ilgili bilim.
 4. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.
 5. Satmanlik, satkanlık, tecim.
 6. Alım-Satım.
 7. (en)Mercantile.
 8. (en)Trade.
 9. (en)Commerce.
 10. (en)Business.

ticaret açığı

 1. Bk. tecim açığı
 2. (en)Trade gap.

bilanço

 1. Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge.
 2. Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumu
 3. Bir kuruluşun belirli bir tarihteki iktisadi değerlerinin kaynaklarını ve bu değerlerin hangi alanlara yatırıldıklarını gösteren ve varlıklar = borçlar + öz kaynaklar biçimindeki muhasebe eşitliğine dayanan tablo.
 4. Bk. devinsel dengelem
 5. İng. Ticari bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 6. (en)Balance sheet, adjusted balance sheet.
 7. (en)Balance-sheet.
 8. (en)Financial statement.
 9. (en)Statement.
 10. (en)Balance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ticaretticaret açığıticaret adamıticaret anlaşmalarıticaret anlayışıticaret ataşesiticaret bakanlığıticaret bankasıticaret birliğiticaret birliği üyesiticarcillinticanticanıticaniticanilikbilançobilanço açığıbilanço çıkarmakbilanço dışı işlemlerbilanço esasına göre ticari kazanç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın