bilanço ne demek?

 1. Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge.
 2. Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumu

  Hayatımın hesabını, bilançosunu yapıyordum.

  Ö. Seyfettin
 3. Bir kuruluşun belirli bir tarihteki iktisadi değerlerinin kaynaklarını ve bu değerlerin hangi alanlara yatırıldıklarını gösteren ve varlıklar = borçlar + öz kaynaklar biçimindeki muhasebe eşitliğine dayanan tablo.
 4. Bk. devinsel dengelem
 5. İng. Ticari bir müessesenin muayyen bir devre sonunda alacak verecek durumunu göstermek üzere meydana getirdiği cetvel.
 6. (en)Balance sheet, adjusted balance sheet.
 7. (en)Balance-sheet.
 8. (en)Financial statement.
 9. (en)Statement.
 10. (en)Balance.
 11. (en)Balance sheet.
 12. (en)Annual financial statement.
 13. (en)Asset and liability statement.

devinsel dengelem

 1. Gelir ve yitirce sayışmalarının kaynak ve dallarını ayrıntıları ile kapsayan ve içine alan dengelem.
 2. (en)Mobile balance sheet.
 3. (fr)Bilan mobile

bilanço açığı

 1. (en)Adverse balance, adverse balance of trade.

bilanço çıkarmak

 1. (en)Strike a balance, get out a balance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilanço açığıbilanço çıkarmakbilanço dışı işlemlerbilanço esasına göre ticari kazançbilanço günübilanço kalemibilanço karıbilanço tarihibilançoda finansman ve otofinansman analizibilançoda hesap devresinin müstakilliği prensibibilanbilabila mucipbila sebebbila ücretbila vasıta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın