through an intermediary ne demek?

 1. Vasıtalı

vasıtalı

 1. Araçlı.
 2. Dolaylı.
 3. (en)Indirect.
 4. (en)Involving an intermediary.
 5. (en)Indirectly.
 6. (en)Through an intermediary.

through

 1. Doğru, doğruca
 2. Arasından, baştan başa
 3. Tamamen
 4. Yüzünden
 5. Sayesinde, içinden
 6. Bir uçtan bir uca, baştan sona

through thro thru

 1. Içinden, bir yandan öbür yana, bir başından öbür başına
 2. Başından sonuna kadar
 3. Vasıtası ile
 4. -den, -den geçerek
 5. Her bir taraffından, her tarafına
 6. Her yerine, her yerinde
 7. -den dolayı
 8. Yüzünden
 9. Sayesinde
 10. Yandan yana

an

 1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza
 2. İki tarla arasındaki sınır.
 3. Zihin.
 4. Bilincin, irade ve heyecan karışmadan, algılama ve düşünme kısmı.
 5. Güzellik çekimi, alım.
 6. (en)An associate degree in nursing.
 7. (en)Access Network.
 8. (en)After Newton The period of time that has elapsed since the cancellation of the Newton Generally agreed to be any point after February 27th, 1998 AN is also an abbreviation for the Action Names software package See also BN and DN Source: NTLK.
 9. (en)Active Network.
 10. (en)Data Analysis Software of CTAS.

intermediary

 1. Arada bulunan, aracılık eden, vasıta olan
 2. Vasıta, meyancı, aracı
 3. Meyan - cılık eden
 4. Ortada bulunan şey.
 5. Aracı, arabulucu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

throughthrough thro thruthrough an experimentthrough an oversightthrough and throughthrough bill of loadingthrough connection delaythrough dialingthrough empirical observthrough fair and foulthrothroatthroat achethroat culturethroat infectionanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute mustan abyssinianan access fieldan accidental encounteran accomplished factan accomplished liaraa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın