case ne demek?

 1. Dava
 2. Vaka
 3. Durum, vaziyet, hal
 4. Kasa
 5. Mesele, problem
 6. Hasta

  I had five cases of syphilis this morning. / Bu sabah beş frengili hastaya baktım.

 7. Gözetlemek, dikizlemek
 8. Ismin hallerinden biri
 9. Garip bir kimse
 10. (argo) iskandil etmek, dikizlemek
 11. Kutulamak, yerine koymak (kasa, kilif vb.)
 12. Kutu

  violin case / keman kutusu

 13. Kaplamak, ciltlemek, örtmek
 14. Mahfaza
 15. Kın
 16. Çerçeve
 17. Matbaa tezgâhı
 18. Kutu veya mahfaza içine koymak, sokmak.

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

case analysis

 1. Öğrenme amaçlı yapılan analiz
 2. Durum ya da olay analizi
 3. Bir askeri operasyonun test edilmesi ve değerlendirilmesi

case and end punctuation

 1. Büyük/Küçük harf ve noktalama

Türetilmiş Kelimeler (bis)

case analysiscase and end punctuationcase approachcase bearing clothes mothcase bookcase by casecase conferencecase conversioncase depthcase endingcascasacasabacasaba meloncasablanca
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın