tetabuk etmek ne demek?

 1. Uymak, uygun gelmek.

tetabuk

 1. Uyma, uygun gelme.
 2. Bk. örtüşme
 3. Birbirine uygun ve muvafık olmak. Uymak. Birşeye uygun düşmek.

tetabu

 1. Fasılasız birbiri ardından gelmek. Aralıksız birbirini takib etmek.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tetabuktetabutetabu i izafettetabuu izafattetabbubteta toksintettet offensiveetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın