tetabuu izafat ne demek?

  1. Bir çok kelimenin birbirine muzaf ve muzafün ileyh olması. Zincirleme isim takımı. (İhtizazat-ı esvat-ı beşeriye misalinde olduğu gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: tetabu-u izafat)

tetabu

  1. Fasılasız birbiri ardından gelmek. Aralıksız birbirini takib etmek.

tetabu i izafet

  1. Bk. zincirleme ad tamlaması

izafat

  1. (İzafet. C.) İzafetler, isim takıları, isim tamlamaları.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tetabutetabu i izafettetabuktetabuk etmektetabbubteta toksintettet offensiveizafatizafizafeizafe etmekizafetizaizaaizaai esrarizaatizab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın