tespit çıbanı ne demek?

 1. Belirli bir amaç için derivasyon oluşturarak lökositlerin deri altında toplanmasını sağlamak üzere Essance de terebenthine'nin deri altına enjeksiyonuyla, o bölgede aseptik bir apse oluşturma işlemi.
 2. (en)Fixation abcess.
 3. (fr)Abces de fixation

tespit çözeltisi

 1. Doku veya hücre örneklerinin bozulmadan muhafazasını sağlayan, genellikle birden fazla reaktif kimyasal maddenin sıvı içerisinde çözdürülmesiyle elde edilen karışım, fiksatif çözelti. Rutin çalışmalarda, nötral formalin çözeltisi, standart tespit çözeltisi olarak kullanılırken, elektron mikroskobik incelemelerin için ozmiyum tetroksit ve gluteraldehit en sık kullanılan çözeltilerdir.
 2. (en)Fixative fluid.

tespit

 1. Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama.
 2. Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme.
 3. Belirleme.
 4. Bk. saptama
 5. Işık mikroskobu ya da elektron mikroskobunda incelemek üzere canlıdan alınan parçaların daha sonra çürüme ve bozulmasını engellemek ve canlı hallerine en yakın şekliyle korumak için Bouin, Zenker, ozmiyum tetroksit vb. gibitespit sıvıları ile muamele etmek. Fiksasyon.
 6. Fotoğrafçılıkta, resim kaydedilmiş film üzerindeki aktif gümüş tuzlarını çözüp yıkayarak filmi ışığa duyarsız hale getirme işlemi.
 7. Atmosferdeki azotun, reaksiyona sokularak bitkilerin yararlanabileceği, suda çözünebilir bir bileşiğe dönüştürülmesi.
 8. Mikroskopide, incelencek canlı dokunun, zamanla yapı değişimini önleyip örneğin kararlı hale gelmesini sağlayan alkol, formaldehit çözeltisi, vb. bir sıvıda yeterli süre bekletilmesi işlemi.
 9. Boyanın kumaşa iyi tutunması için, kumaşın mordan ile muamele edilmesi.
 10. Sabit ve oynamaz h

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tespit çözeltisitespittespit banyosutespit banyosu yapmaktespit cıvatasıtespit civatasitespit edici ilaçtespit etmektespit flanşıtespit kolutespitespihtespih ağacıtespih ağacıgillertespih böceğiçıbanın başını koparmakçıbançıban ağırşağıçıban başıçıban işlemekçıban var
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın