tersine dönmüş şey ne demek?

 1. (en)Inversion

inversion

 1. Ters dönme, altüst olma
 2. Tersine dönmüş şey
 3. Ters çevirme
 4. Bir cümledeki kelime sırasının değişmesi
 5. Değişim, değişme, sakarozun früktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışınların titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi
 6. (meteor.) sıcak hava tabakasının soğuk hava tabakasının üstüne çıkması sonucunda yükseltiyle beraber ısının da artması.
 7. Evirtim, ters çevirme, ters dönme, evirme, akis, devrik olma, eşcinsellik, homoseksüellik

tersine

 1. Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
 2. (en)On the contrary.
 3. (en)Counter to sth.
 4. (en)Conversely.

tersine çevir

 1. (en)Made an inversion

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tersinetersine çevirtersine çevirerektersine çevirimtersine çevirmetersine çevirmektersine çevrilebilirtersine çevrilebilmetersine devinimtersine dönmektersintersin tersintersinden anlamaktersinden okumaktersinden yapmakdönmedönme ayarıdönme devinimidönme dolapdönme ekseni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın