terimlik ne demek?

 1. Belli bir bilimdeki kavramları anlatmak için kullanılan kelimelerin ( terimlerin ) dizgesi.
 2. (fr)Terminologie

terimlendirme

 1. Bir bilim dalı ya da uygulayımda kullanılan terimleri düzenleme.
 2. Bir bilim dalı ya da uygulayımda kullanılan terimleri düzenleme.
 3. (en)Nomenclature.
 4. (al)Namenverzeichnis
 5. (fr)Nomenclature

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terimlendirmeterimterim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeteriteribteribeteridterif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın