tenya ne demek?

 1. Şerit.
 2. Abdestbozan
 3. Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
 4. Bk. şerit.
 5. Taeniidae ailesinde bulunan büyük yassı solucanların bir cinsi, Hydatigena.
 6. Şerit, ince bant.
 7. İnsanın, domuzun ve atgillerin kalın bağırsaklarında uzunlamasına kasların kuvvetlenmesiyle oluşan şeritler.
 8. Beyin boşluklarında bulunan plexus choroideus'ların yapışma çizgileri.
 9. (en)Taenia.
 10. (en)Taenia saginata.
 11. (en)Tapeworm.
 12. (en)Taenia şerit.
 13. (en)Taenia Dgr.: anat.
 14. (en)Tenia.

şerit

 1. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
 2. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri.
 3. Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 4. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.
 5. Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
 6. Dar, uzun kıyı parçası.
 7. Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfda birbirin yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 8. Bk. saydam resim kuşağı
 9. Bk. kuşak
 10. Bk. mıknatıslı kuşak

tenya fornisis

 1. Fornixin, plexus choroideus ventriculi lateralisin yapışmasına yarayan ince yan kenarları.
 2. Fornix'In, plexus choroideus ventriculi lateralis'in yapışmasına yarayan ince yan kenarları.Dgr.: anat. teniae fornicis
 3. (la)Teniae fornicis

tenya halkası

 1. Tenyayı oluşturan hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip yassı parçalardan her biri, tenya segmenti, tenya halkası, proglottit, proglottis.
 2. (en)Proglottid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tenya fornisistenya halkasıtenya kolitenya koroideatenya libera lateralis ve mediyalistenya mezokolika lateralis ve mediyalistenya segmentitenya sekitenya ventrikuli kuartitenyaformtenten a pieceten boyasıten commandmentsten each
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın