tenya halkası ne demek?

 1. Tenyayı oluşturan hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip yassı parçalardan her biri, tenya segmenti, tenya halkası, proglottit, proglottis.
 2. (en)Proglottid.

tenya

 1. Şerit.
 2. Abdestbozan
 3. Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
 4. Bk. şerit.
 5. Taeniidae ailesinde bulunan büyük yassı solucanların bir cinsi, Hydatigena.
 6. Şerit, ince bant.
 7. İnsanın, domuzun ve atgillerin kalın bağırsaklarında uzunlamasına kasların kuvvetlenmesiyle oluşan şeritler.
 8. Beyin boşluklarında bulunan plexus choroideus'ların yapışma çizgileri.
 9. (en)Taenia.
 10. (en)Taenia saginata.

tenya fornisis

 1. Fornixin, plexus choroideus ventriculi lateralisin yapışmasına yarayan ince yan kenarları.
 2. Fornix'In, plexus choroideus ventriculi lateralis'in yapışmasına yarayan ince yan kenarları.Dgr.: anat. teniae fornicis
 3. (la)Teniae fornicis

halka

 1. Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
 2. Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı.
 3. Değerli metallerden yapılan çember biçimindeki süs eşyası.
 4. Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim.
 5. Çember biçiminde dizilmiş topluluk.
 6. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk
 7. Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit
 8. Çember biçiminde olan.
 9. Bk. dolam
 10. Bir halkalı yapı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tenyatenya fornisistenya kolitenya koroideatenya libera lateralis ve mediyalistenya mezokolika lateralis ve mediyalistenya segmentitenya sekitenya ventrikuli kuartitenyaformtenten a pieceten boyasıten commandmentsten eachhalkasızhalkasız bileşikhalkasal adenozin monofosfathalkasal adenozin monofosfat camphalkasal amphalkasal dnahalkasal fosforilasyonhalkahalka açıkhalka açık anonim ortaklıkhalka açık anonim şirkethalka açık kütüphanehalkhalk adamıhalk ağzıhalk alasıhalk anamalcılığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın