temel süreçler ne demek?

 1. Çeşitli yükseltgemeler, hidrojenlemeler, nitrolamalar gibi, benzer kimyasal değişimleri içeren üretim yöntemleri.

temel

 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 3. En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz
 4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler
 5. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
 6. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerindetemellendiği, kurulduğu şey (bir evintemeli, bir kurumuntemeli vb.).
 7. Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğintemeli, hukukuntemeli, eğitimintemeli, ahlâkıntemeli vb. Ahlâkıntemeli, bir ahlâk öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlâk felsefesinde bu ilke haz'dır).
 8. Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımıntemeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)
 9. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
 10. En önemli, belli başlı, ana, esas.

temel adım

 1. Bir dizenin temeli niteliğinde olup onun belli yerlerinde bulunması gereken adım.
 2. (fr)Pied pur

süreçler

 1. (en)Processes

Türetilmiş Kelimeler (bis)

temeltemel adımtemel alantemel alan adıtemel amino asitler eaatemel aminoasittemel anamaltemel anlamtemel atma törenitemel atmaktemeccüdtemeccüstemeddüdtemeddühtemeddüh etmeksüreçlersüreçler arasısüreçler arası iletişimsüreçler arasisüreçsüreç çezümlemesisüreç değişkenisüreç denetimisüreç içi kontrol
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın